GSG 13
GSG 12
GSG 11
GSG 10
GSG 9

Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Peters, Christian Ohrem

 

Herzlich Willkommen bei der Berufsorientierung des Geschwister Scholl Gymnasiums

Stufe 9

Stufe 10

Stufe 11

Stufe 12

Stufe 13